ریاضی کنکور دقیقه 90

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

سوالات متداول

این دوره شامل چند جلسه است؟

12 جلسه 3 ساعته و هر روز یک جلسه

توضیحات و معرفی رویداد

ریاضی کنکور دقیقه 90

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۹:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در