ساختن برنامه بدون کدنویسی

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

ساختن برنامه بدون کدنویسی

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۶:۳۰
مدت رویداد: 30 دقیقه
اشتراک در