وبینار 175 باشگاه نجوم قم با عنوان "اعتدالین"

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۷:۳۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در