خانه مديران برگزار مي كند: آنچه نياموختيم؛ از رهبران سياسي، اقتصادي و ورزشي

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت و 18 دقیقه
اشتراک در