تدکس دانشگاه اصفهان 1400

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

سخنرانان

مریم فروغی

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

پرهام کاظمی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

سیده میترا نوالی

عضو دبیرخانه مهارت های تاب آوری استان اصفهان

تارا یحیی نژاد

نویسنده و مترجم، موسس چندپتانسیلی های ایران

فرناز سرگل زایی

کارشناس ارشد رفتار حرکتی

مجتبی نیک پور

دکتری حرفه ای پزشکی

معرفی رویداد

تدکس دانشگاه اصفهان 1400

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 4 ساعت
اشتراک در