آموزش زبان  برنامه نویسی PHP تا ورود به بازار کار

بلیت‌های رویداد

رایگان

توضیحات رویداد

آموزش زبان برنامه نویسی PHP تا ورود به بازار کار

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در