تدکس لواسان

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

سخنرانان

مهرداد اسکویی

سخنران

علیرضا امتیاز

سخنران

نگار علیزاده

سخنران

لیلی زمردیان

سخنران

شارمین میمندی نژاد

سخنران

محمدرضا جلایی پور

سخنران

ریحان جعفری زاده

سخنران

مصطفی ملکیان

سخنران

مهیار طهماسبی

نوازنده

پروانه سلحشوری

سخنران

سیاوش صفاریان پور

میزبان

ویدئو قرار در لواسان

تدکس لواسان

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۰۹:۰۰
مدت رویداد: 7 ساعت
اشتراک در