باشگاه 177 نجوم: انواع کهکشان ها

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

باشگاه 177 نجوم: انواع کهکشان ها

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰۵:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت و 37 دقیقه
اشتراک در