سلسله وبینارهای رایگان چشم انداز، آشنایی با گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

سلسله وبینارهای رایگان چشم انداز، آشنایی با گرایش معماری سیستم های کامپیوتری

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در