آموزش اکسل به صورت کامل

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

آموزش اکسل به صورت کامل

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۷:۰۰
مدت رویداد: 97 ساعت
اشتراک در