«انتظارات نظام بانکی ‌و فناوری از رییس جمهور آینده»

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

«انتظارات نظام بانکی ‌و فناوری از رییس جمهور آینده»

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۱۰:۵۵
مدت رویداد: 2 ساعت و 5 دقیقه
اشتراک در