ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۱۰:۵۵
مدت رویداد: 2 ساعت و 35 دقیقه
اشتراک در