مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی پایتون

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۴:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در