ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
وبینار آنلاین شهر و سینما

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

وبینار آنلاین شهر و سینما

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در