مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی پایتون (2)

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴:۳۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در