ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
سخنرانی  انگیزشی - آموزشی : رازهای علمی و تجربی  شفای طبیعی و معنا درمانی

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

سخنرانان

دکتر رضا حق پرست

سخنران ، مروج و مدرس رازهای علمی شفای طبیعی و معنا درمانی

خانم پور هاشمی

شفا یافته رماتیسم مفصلی و بهبودی سیروز کبدی

مریم ببر حسینی

مدیر انجمن سلامت مهر

خانم فرشته نمازی

شفا یافته سرطان چشم ساکن آلمان

محمد رجبی

شفا یافته ضایع نخاعی در حد قطع نخاع

سخنرانی انگیزشی - آموزشی : رازهای علمی و تجربی شفای طبیعی و معنا درمانی

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۲۱:۰۰
مدت رویداد: 1 ساعت و 59 دقیقه
اشتراک در