دومین همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای شناختی رفتاری

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰۹:۰۰
مدت رویداد: 72 ساعت
اشتراک در