ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
وبینار امنیت زیستی و پیشگیری از بیماری ها در ماهیان زینتی

بلیت‌های رویداد

85,000 تومان

توضیحات و معرفی رویداد

وبینار امنیت زیستی و پیشگیری از بیماری ها در ماهیان زینتی

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در