ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
جلسه قرائت قران کریم

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

جلسه قرائت قران کریم

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰۷:۴۰
مدت رویداد: 1 ساعت
اشتراک در