ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
کنسرت علی کوچولو در شهر موسیقی

بلیت‌های رویداد

10,000 تومان
10,000 تومان

توضیحات رویداد

کنسرت علی کوچولو در شهر موسیقی

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۲۱:۰۰
مدت رویداد: 55 دقیقه
اشتراک در