مقدمه ای بر زبان برنامه نویسی پایتون (7)

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۱۴:۳۰
مدت رویداد: 3 ساعت و 10 دقیقه
اشتراک در