مجمع عمومی عادی سالیانه

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به اسفند 98

مجمع عمومی عادی سالیانه

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در