اختتامیه سومین جشنواره کتاب گویا

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۱۱:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در