داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

روز فیزیک دانشگاه کردستان

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت
اشتراک در