داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات
 ثبت‌نام مجموعه کارگاه‌های انتقال تجربه رسانه

بلیت‌های رویداد

رویداد جاری
ظرفیت این رویداد پر شده و بلیت های آن به فروش رسیده است.

توضیحات رویداد

ثبت‌نام مجموعه کارگاه‌های انتقال تجربه رسانه

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۶:۰۰
مدت رویداد: 552 ساعت
اشتراک در