آشنایی با فضای مجازی (6)

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

آشنایی با فضای مجازی (6)

شروع برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در