پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره

پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۰:۵۰
مدت رویداد: 10 دقیقه
اشتراک در