آشنایی با فضای مجازی (1) دوره دوم

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات و معرفی رویداد

آشنایی با فضای مجازی (1) دوره دوم

شروع برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱۵:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در