از تجربه کارآفرینی تا قله تولید

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

از تجربه کارآفرینی تا قله تولید

شروع برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۰:۰۰
مدت رویداد: 3 ساعت و 30 دقیقه
اشتراک در