کالبدشناسی ۱

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

کالبدشناسی ۱

شروع برگزاری: ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۱۲:۵۰
مدت رویداد: 2 ساعت و 10 دقیقه
اشتراک در