شروعی برای یک برنامه ریزی مناسب درسی بعد از امتحانات نوبت اول

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

شروعی برای یک برنامه ریزی مناسب درسی بعد از امتحانات نوبت اول

شروع برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۱۷:۰۰
مدت رویداد: 2 ساعت
اشتراک در