آموزش فروش موفق || گروه پارسه

بلیت‌های رویداد

این رویداد پایان یافته است.

توضیحات رویداد

آموزش فروش موفق || گروه پارسه

شروع برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰۸:۳۰
مدت رویداد: 30 دقیقه
اشتراک در