لیست رویدادها

تفریحی

رضا ج. طباطبایی (برگزار کننده)
  • 4 روز بعد
  • 1 ساعت

رویداد بامداد نوآوارنه رویدادی بین‌المملی است که در بیش از ۲۳۰ شهر جهان برگزار می‌شود.هر ماه یک موضوع انتخاب می‌شود و کل جهان راجب به آن بحث‌های خلاقانه با هم خواهند داشت.موضوع ماه ژانویه قول و تعهد دادن می‌باشد که با سخنرانی یکی از افراد باتجربه‌ی مشهد به صورت زنده پخش می‌شود