1 دنبال‌ کننده
78.8 هزار بازدید ویدیو
118 بازدید 2 سال پیش

اولین قطعه پلاستیکی ساخت بشر هنوز تجزیه نشده است .

دیگر ویدیوها

118 بازدید 2 سال پیش
291 بازدید 2 سال پیش
3.7 هزار بازدید 3 سال پیش
2.6 هزار بازدید 3 سال پیش
790 بازدید 3 سال پیش
2.3 هزار بازدید 3 سال پیش
9.6 هزار بازدید 3 سال پیش
9.2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
758 بازدید 3 سال پیش
5.3 هزار بازدید 3 سال پیش
18.8 هزار بازدید 3 سال پیش
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش
7.8 هزار بازدید 3 سال پیش
675 بازدید 3 سال پیش
4.2 هزار بازدید 4 سال پیش
918 بازدید 4 سال پیش
4.5 هزار بازدید 4 سال پیش