ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
9 دنبال‌ کننده
7.8 هزار بازدید ویدیو
879 بازدید 11 ماه پیش

آزمایش محاسبه ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه (مدرس : علیجان زاده) سال 99

دیگر ویدیوها

879 بازدید 11 ماه پیش
41 بازدید 11 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 11 ماه پیش
896 بازدید 11 ماه پیش
62 بازدید 11 ماه پیش
1.2 هزار بازدید 11 ماه پیش
597 بازدید 11 ماه پیش
121 بازدید 11 ماه پیش
156 بازدید 11 ماه پیش
780 بازدید 11 ماه پیش
118 بازدید 11 ماه پیش