مهافمپ « شنبه شب راس ساعت21 »

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

مَهافمپ سرواژه «محفل هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک» است که در قالب یک برنامه زنده اینترنتی و گفتگو محور به صورت هفتگی، شنبه ها از ساعت ۲1 تا حدود ۲2:۳۰ برگزار میگردد. در این برنامه که به همت سازمان مردم نهاد «جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (به اختصار فَمپ)» فراهم آمده است، هر هفته میزبان یکی از بازیگران و موثران عرصه فضای مجازی کشور خواهیم بود تا گفتگویی چالشی و صریح حول مسائل روز کشور در این حوزه را با دغدغه قوت و سلامت فضای مجازی شکل دهیم. حضور در این جلسات گرچه برای عموم مردم آزاد است اما به دلیل دعوت و تبلیغ برنامه در جمع های محدود تخصصی و مرتبط، عمده شرکت کنندگان در جلسه را کارشناسان حوزه فضای مجازی شکل می‌دهند. از مزایای ویژه این محفل هفتگی، امکان پرسش آزاد به صورت صوتی و کتبی از میهمان برنامه می باشد. قسمت های گذشته این برنامه در کانال فمپ در وبگاه آپارات با عنوان «مهافمپ» قابل دسترسی است. آنچه تا امروز تحقق یافته دعوت و گفتگو با تعدادی از نمایندگان مجلس، مسئولین مربوط در قوای اجرایی و مقننه کشور، جمعی از صاحبان پلتفرم ها و سرویس های داخلی نظیر مدیران پیامرسان ها، تلویزیون های اینترنتی و ... است.