7 دنبال‌ کننده
19.5 هزار بازدید ویدیو

تخفیف واحد

99 نمایش ۱ سال پیش

ویدئو آموزشی صندوق فروشگاهی فراسو - تخفیف واحد اطلاعات بیشتر در سایت www.farapos.com

دیگر ویدیوها

تخفیف واحد

99 نمایش ۱ سال پیش

گردش حساب ها

246 نمایش ۱ سال پیش

حسابداری ، سود ناویژه

229 نمایش ۱ سال پیش

حسابداری ، مدیریت چک

223 نمایش ۱ سال پیش

گردش و تراز حساب ها

131 نمایش ۱ سال پیش

ثبت ورود و خروج از انبار

951 نمایش ۱ سال پیش

جستجوی اسناد انبارداری

98 نمایش ۱ سال پیش

بستن سال مالی

447 نمایش ۱ سال پیش

تنظیمات برنامه

257 نمایش ۱ سال پیش

تنظیمات کاربری

251 نمایش ۱ سال پیش

گزارش تحویل

77 نمایش ۱ سال پیش

گزارش انبارداری

366 نمایش ۱ سال پیش

گزارش حسابداری

360 نمایش ۱ سال پیش

گزارش مشتریان

80 نمایش ۱ سال پیش

گزارش خرید

553 نمایش ۱ سال پیش

گزارش تجمیعی فروش

572 نمایش ۱ سال پیش

گزارش تفکیکی فروش

141 نمایش ۱ سال پیش

بازگشت از فروش

201 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، متصدی فروش

283 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، فروش متفرقه

228 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، علامت سوال

494 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، صدور پیش فاکتور

732 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، چاپ مجدد فاکتور

286 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، نحوه پرداخت

159 نمایش ۱ سال پیش

فروش ، نحوه انتخاب کالا

248 نمایش ۱ سال پیش
نمایش بیشتر