1 دنبال‌ کننده
1.3 هزار بازدید ویدیو

ارسال کدپستی کشوری

26 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال کدپستی کشوری فناوری هوشمند ، آدرس سایت شرکت : www.it-co.ir

دیگر ویدیوها

ارسال کدپستی کشوری

26 بازدید ۲ ماه پیش

پشتیبانی

28 بازدید ۲ ماه پیش

عملیات حساب

15 بازدید ۲ ماه پیش

خدمات هوشمند

31 بازدید ۲ ماه پیش

نظرسنجی ها

14 بازدید ۲ ماه پیش

مدیریت رویدادها

24 بازدید ۲ ماه پیش

بخش مسابقات

28 بازدید ۲ ماه پیش

سیستم نوبت دهی

411 بازدید ۲ ماه پیش

پاسخگویی خودکار

21 بازدید ۲ ماه پیش

سیستم هدیه

28 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش فارسی کردن CSV

53 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش CSV

52 بازدید ۲ ماه پیش

دفترچه تلفن

167 بازدید ۲ ماه پیش

پیام های پیشفرض

16 بازدید ۲ ماه پیش

پیامهای دریافتی

32 بازدید ۲ ماه پیش

گزارشات ارسال

19 بازدید ۲ ماه پیش

مدیریت پیام های زمان دار

30 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال نظیر به نظیر

19 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال wap

22 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال کارت ویزیت

16 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال مشاغل

21 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال باکلمات کلیدی

26 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال فایل CSV

34 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال کدپستی تهران وکرج

28 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال منطقه ای کشوری

18 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال از دفترچه تلفن

47 بازدید ۲ ماه پیش

ارسال سریع

72 بازدید ۲ ماه پیش
نمایش بیشتر