در حال بارگذاری
 • 368
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 375.8هزار
  بازدید

فرادرس

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 368
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 375.8هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "فرادرس" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • آموزش کنترل صنعتی-بخش 6

  11,626 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVEE109 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس پنجم: طراحی کنترل کننده های PID در MATLAB نکات عمومی در طراحی کنترل کننده های PID استفاده از pidtool و pidtune استفاده از ابزار گرافیکی sisotool در طراحی کنترل کننده PID بررسی مثال جرم و فنر و بهره گیری از روش سرانگشتی برای طراحی جبران ساز مدرس: مهندس مهرداد رجب

 • آموزش کنترل صنعتی-بخش 5

  466 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVEE109 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس چهارم: تنظیم ضرایب جبران ساز PID سیستم مرتبه دوم استاندارد روش زیگلر نیکولز پاسخ زمانی روش زیگلرنیکولز پاسخ فرکانسی مدرس: مهندس مهرداد رجبعلی فردی

 • آموزش کنترل صنعتی-بخش 4

  324 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVEE109 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس سوم: جبران سازهای PID جبران ساز PID اصل مدل داخلی موارد کاربرد جبران ساز PID محدودیت در جبران سازهای PID مدرس: مهندس مهرداد رجبعلی فردی

 • آموزش کنترل صنعتی-درس 1

  640 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVEE109 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: مدل سازی و خطی سازی سیستم های صنعتی خطی سازی مفهوم ظرفیت – مقاومت مدل سازی سیستم های سیالاتی سیستم های کنترل سطح با استفاده از پمپ مدل سازی پروسه های حرارتی سیستم های فشار روش لاگرانژ مدرس: مهندس مهرداد رجبعلی فردی

 • آموزش کنترل صنعتی-درس 2

  514 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVEE109 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: مدل سازی و خطی سازی سیستم های صنعتی خطی سازی مفهوم ظرفیت – مقاومت مدل سازی سیستم های سیالاتی سیستم های کنترل سطح با استفاده از پمپ مدل سازی پروسه های حرارتی سیستم های فشار روش لاگرانژ مدرس: مهندس مهرداد رجبعلی فردی

 • آموزش کنترل صنعتی-درس 3

  224 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/FVEE109 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس دوم: شناسایی فرآیندهای صنعتی مدل دو پارامتری مدل سه پارامتری مدرس: مهندس مهرداد رجبعلی فردی

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب- بخش 7​‎

  830 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس سوم: رؤیت پذیری و کنترل پذیری تعریف رؤیت پذیری آزمون های رؤیت پذیری زیر فضای رؤیت پذیر آشکار پذیری تعریف کنترل پذیری حالت های کنترل ناپذیر و کنترل پذیری آزمون های کنترل پذیری پایدار پذیری زیر فضای کنترل پذیر تجزیه کالمن سیستم های LTI مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎-بخش 1

  756 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: نمایش سیستم های خطی نمایش فضای حالت مدل سازی سیستم بر اساس اصول فیزیکی سیستم های الکتریکی سیستم های الکترومکانیکی سیستم های مکانیکی سیستم های هیدرولیکی مدل سازی بر اساس روش لاگرانژ خطی سازی ریاضی نامعینی مدل مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎-بخش 12

  242 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: روش طیفی کنترل فیدبک حالت بهینه معادله ماتریسی لیاپانوف طراحی کنترل کننده LQR انتخاب مناسب ماتریس های وزنی فیدبک انتگرال حالت مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎-بخش 13

  245 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس ششم: رویتگر حالت یک رویتگر مقدماتی رویتگر مرتبه – کامل رویتگر حالت بهینه (فیلتر کالمن) طراحی رویتگر بهینه فیلتر کالمن: نظریه ای موفق در کاربردهای مختلف رویتگر لوئنبرگر مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎-بخش 11

  285 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس پنجم: فیدبک حالت خصوصیات فیدبک حالت طراحی کنترل کننده فیدبک حالت: جایابی قطب روش مستقیم برای تعیین ماتریس بهره فیدبک حالت روش بس و گیورا روش تبدیل همانندی فرمول آکرمن جایابی قطب در سیستم های چند ورودی روش نگاشتی مدرس:مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎-بخش 10

  238 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس چهارم: تحقق سیستم های چند ورودی – تک خروجی تحقق سیستم های چند ورودی – چند خروجی پایداری سیستم های خطی غیر متغیر با زمان قضایای پایداری سیستم های خطی غیر متغیر با زمان قضیه پایداری لیاپانوف و تحلیل پایداری سیستم های خطی نا متغیر با زمان مدرس:مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎-بخش 9

  239 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس چهارم: تحقق و پایداری سیستم های خطی غیر متغیر با زمان تحقق سیستم های خطی غیر متغیر با زمان تحقق کاهش ناپذیر تحقق سیستم های تک ورودی – تک خروجی تحقق کانونی کنترل کننده تحقق کانونی رؤیت کننده تحقق کانونی رؤیت پذیری تحقق کانونی کنترل پذیری مدرس:مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎ - بخش 8

  240 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس سوم: رؤیت پذیری و کنترل پذیری تعریف رؤیت پذیری آزمون های رؤیت پذیری زیر فضای رؤیت پذیر آشکار پذیری تعریف کنترل پذیری حالت های کنترل ناپذیر و کنترل پذیری آزمون های کنترل پذیری پایدار پذیری زیر فضای کنترل پذیر تجزیه کالمن سیستم های LTI مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎ - بخش 6

  339 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس دوم: نظریه سیستم های خطی خصوصیات سیستم های خطی حل معادلات حالت سیستم های LTI پاسخ همگن یا بدون ورودی و ماتریس انتقال پاسخ کامل معادلات حالت روش های تعیین ماتریس انتقال حالت روش تبدیل لاپلاس مودهای دینامیکی روش کیلی- همیلتون مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎ - بخش 5

  304 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس دوم: نظریه سیستم های خطی قطب ها و صفرهای انتقال تبدیل های همانندی قطری سازی معادلات حالت فرم قطری ماتریس تبدیل ماتریس سیستم با مقادیر ویژه مختلط فرم عمومی قطری بلوکی جردن مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎ - بخش 2

  630 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: نمایش سیستم های خطی نمایش فضای حالت مدل سازی سیستم بر اساس اصول فیزیکی سیستم های الکتریکی سیستم های الکترومکانیکی سیستم های مکانیکی سیستم های هیدرولیکی مدل سازی بر اساس روش لاگرانژ خطی سازی ریاضی نامعینی مدل مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎ - بخش 3

  265 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: نمایش سیستم های خطی نمایش فضای حالت مدل سازی سیستم بر اساس اصول فیزیکی سیستم های الکتریکی سیستم های الکترومکانیکی سیستم های مکانیکی سیستم های هیدرولیکی مدل سازی بر اساس روش لاگرانژ خطی سازی ریاضی نامعینی مدل مدرس: مهندس ایمان صفری

 • آموزش کنترل مدرن به همراه پیاده سازی در متلب​‎ - بخش 4

  320 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvctr102 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس دوم: نظریه سیستم های خطی خصوصیات سیستم های خطی حل معادلات حالت سیستم های LTI پاسخ همگن یا بدون ورودی و ماتریس انتقال پاسخ کامل معادلات حالت روش های تعیین ماتریس انتقال حالت روش تبدیل لاپلاس مودهای دینامیکی روش کیلی- همیلتون ماتریس تبدیل سیستم های خطی مدرس:

 • آموزش Aspen Plus (اسپن پلاس) - بخش یکم

  2,952 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvche9506 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: مقدمه و آشنایی با شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و راه اندازی اولیه نرم افزار و معرفی بخش های مختلف نرم افزار درس دوم: آشنایی با مدل های ترمودینامیکی و آنالیز خواص مدرس: مهندس حسین خاکپور

 • آموزش Aspen Plus (اسپن پلاس) - بخش ششم

  574 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvche9506 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس چهارم: شبیه سازی راکتورهای شیمیایی درس پنجم: شبیه سازی برج های تقطیر مدرس: مهندس حسین خاکپور

 • آموزش Aspen Plus (اسپن پلاس) - بخش پنجم

  561 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvche9506 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس چهارم: شبیه سازی راکتورهای شیمیایی درس پنجم: شبیه سازی برج های تقطیر مدرس: مهندس حسین خاکپور

 • آموزش Aspen Plus (اسپن پلاس) - بخش چهارم

  631 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvche9506 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس سوم: شبیه سازی واحدهای عملیاتی مانند میکسر، پمپ، مبدل های حرارتی و واحد فلش درس چهارم: شبیه سازی راکتورهای شیمیایی مدرس: مهندس حسین خاکپور

 • آموزش Aspen Plus (اسپن پلاس) - بخش سوم

  550 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvche9506 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس دوم: آشنایی با مدل های ترمودینامیکی و آنالیز خواص درس سوم: شبیه سازی واحدهای عملیاتی مانند میکسر، پمپ، مبدل های حرارتی و واحد فلش مدرس: مهندس حسین خاکپور

 • آموزش Aspen Plus (اسپن پلاس) - بخش دوم

  752 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvche9506 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: مقدمه و آشنایی با شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی و راه اندازی اولیه نرم افزار و معرفی بخش های مختلف نرم افزار درس دوم: آشنایی با مدل های ترمودینامیکی و آنالیز خواص مدرس: مهندس حسین خاکپور

 • آموزش تحلیل سازه ها ۱ - بخش ششم

  849 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvcvl106 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس ششم: خط تأثیر سازه های معین سازه های نامعین مدرس: مهندس فرشید حقی

 • آموزش تحلیل سازه ها ۱ - بخش دوم

  2,023 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvcvl106 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس دوم: تحلیل سازه های معین تعیین و ترسیم نمودار نیروهای داخلی تیرها تعیین و ترسیم نمودار نیروهای داخلی قاب ها تعیین و ترسیم نمودار نیروهای داخلی خرپا مدرس: مهندس فرشید حقی

 • آموزش تحلیل سازه ها ۱ - بخش چهارم

  958 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvcvl106 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس چهارم: محاسبه تغییر مکان سازه ها با روش های نیرو (انرژی) روش کار حقیقی روش کار مجازی (روش بار یکه) قضایای کاستلیانو قضایای تقابل مدرس: مهندس فرشید حقی

 • آموزش تحلیل سازه ها ۱ - بخش پنجم

  2,144 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvcvl106 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس پنجم: تحلیل سازه های نامعین (روش های نرمی) سازگاری تغییر شکل ها روش حداقل کار روش سه لنگری درس ششم: خط تأثیر سازه های معین سازه های نامعین مدرس: مهندس فرشید حقی

 • آموزش تحلیل سازه ها ۱ - بخش سوم

  1,221 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvcvl106 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس سوم: تغییر شکل (تغییر مکان سازه) روش مستقیم روش سطح لنگر روش بار الاستیک روش تیر مزدوج مدرس: مهندس فرشید حقی

 • آموزش تحلیل سازه ها ۱ - بخش یکم

  2,105 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvcvl106 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: درس یکم: پایداری و معینی طبقه بندی سازه ها قوانین ترکیب پایدار اجسام صلب در صفحه سازه های معین و نا معین ناپایداری هندسی مدرس: مهندس فرشید حقی

 • آموزش قوانین صدور چک -بخش دوم

  633 بازدید

  برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: http://www.faradars.org/fvlaw9410 سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از: آشنایی با تکلیف بانک ها و دارنده چک در ارتباط با چک آشنایی با چک های حقوقی و کیفری آشنایی با نحوه طرح دعوی در چک های حقوقی و کیفری آشنایی با جرم صدور چک پرداخت نشدنی آشنایی با مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی پاسخ به برخی سؤالات متداول در مورد چک مدرس: سامان سیاو