16 دنبال‌ کننده
39.1 هزار بازدید ویدیو

شعر سید جلیل تار فراهم وظیفه

297 بازدید ۲ سال پیش

فراهم وظیفه09144517976

دیگر ویدیوها

لیریک

351 بازدید ۲ سال پیش

گوزللمه

803 بازدید ۳ سال پیش

یانیق کرمی

799 بازدید ۳ سال پیش

جلیلی هاواسی

455 بازدید ۳ سال پیش

سئگاه

391 بازدید ۳ سال پیش

گوزللمه

1 هزار بازدید ۳ سال پیش

ناخچوانی

518 بازدید ۳ سال پیش

گوزل بیر هاوا

1.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

کرم گوزلله مه سی

630 بازدید ۳ سال پیش

روحانی

232 بازدید ۳ سال پیش

کلاسیک بیر هاوا

523 بازدید ۳ سال پیش

باش ساری تئل

2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آشیق حسن جنتی گرایلی

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آشیق حسن جنتی ایراوان چوخورو

2.2 هزار بازدید ۳ سال پیش

آشیق حسن جنتی کوراوغلو

1.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

آشیق حسن جنتی

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

آشیق حسن جنتی

1.9 هزار بازدید ۴ سال پیش

qaraçi havasi

561 بازدید ۴ سال پیش

ساز توکانی

1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

ساذ و سوز

482 بازدید ۴ سال پیش

تک نوازی تار ضبط توسط دوستان

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

ایمانپو کافه

1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

ساز فراهم شعر قوجا

495 بازدید ۵ سال پیش

فراهم سخاوت

713 بازدید ۵ سال پیش

یانیق کرمی

759 بازدید ۵ سال پیش

عثمانلی

609 بازدید ۵ سال پیش

اورتاساری تئل

998 بازدید ۵ سال پیش

ساز

2.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

ناخچوانی

333 بازدید ۵ سال پیش

جلیلی

2 هزار بازدید ۵ سال پیش

گویچه گولو

652 بازدید ۵ سال پیش

دیلقمی

1.3 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر