در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.9هزار
  بازدید

فرامحتوا

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 6
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 4.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • اولین کارگاه مدیریت بازاریابی محتوا

  254 بازدید

  اولین کارگاه مدیریاولین کارگاه مدیریت بازاریابی محتوا1 در این کارگاه چرخه مدیریت بازاریابی محتوا از برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و تخصیص منابع تا کنترل به شکل کاربردی مطرح میگردد. شرکت کنندگان ضمن آشنایی با ابزارها و روشهای عملیاتی تدوین و پیاده سازی این چرخه، میتوانند متناسب با Case Study مطرح شده در بخشهای مختلف کارگاه به طرح مسئله و موضوعات مد نظر خود بپردازند.

 • اولین کارگاه مدیریت بازاریابی محتوا

  223 بازدید

  در این کارگاه چرخه مدیریت بازاریابی محتوا از برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و تخصیص منابع تا کنترل به شکل کاربردی مطرح میگردد. شرکت کنندگان ضمن آشنایی با ابزارها و روشهای عملیاتی تدوین و پیاده سازی این چرخه، میتوانند متناسب با Case Study مطرح شده در بخشهای مختلف کارگاه به طرح مسئله و موضوعات مد نظر خود در چارچوب راهبردها و راهنمایی های مربی بپردازند. www.faramohtava.com

 • موشن گرافیک سبک پاپ آرت-فرامحتوا-محتوا-

  613 بازدید

  موشن گرافیک سبک پاپ آرت-فرامحتوا-محتوا- www.faramohtava.com محتوا-محتوای شبکه اجتماعی-تولید محتوا-محتوای وبلاگ - محتوای متن -محتوای عکس- محتوای گرافیکی -محتوای شبکه های اجتماعی- بازاریابی محتوا -بازاریابی درونگرا

 • تیزر تبلیغاتی چای و ضدسیگار-فرامحتوا-محتوا

  511 بازدید

  فرامحتوا-محتوا- www.faramohtava.com محتوا-محتوای شبکه اجتماعی-تولید محتوا-محتوای وبلاگ - محتوای متن -محتوای عکس- محتوای گرافیکی -محتوای شبکه های اجتماعی- بازاریابی محتوا -بازاریابی درونگرا

 • نمونه استاپ موشن-موشن گرافیک -فرامحتوا-محتوا

  1,449 بازدید

  سفارش کیف سیتی نمایندگی کیف های دوید جونز موشن گرافیک سبک پاپ آرت-فرامحتوا-محتوا- www.faramohtava.com محتوا-محتوای شبکه اجتماعی-تولید محتوا-محتوای وبلاگ - محتوای متن -محتوای عکس- محتوای گرافیکی -محتوای شبکه های اجتماعی- بازاریابی محتوا -بازاریابی درونگرا

 • موشن گرافیک-فرامحتوا-محتوا

  399 بازدید

  -فرامحتوا-محتوا- www.faramohtava.com محتوا-محتوای شبکه اجتماعی-تولید محتوا-محتوای وبلاگ - محتوای متن -محتوای عکس- محتوای گرافیکی -محتوای شبکه های اجتماعی- بازاریابی محتوا -بازاریابی درونگرا

 • موشن گرافیک -#مگس-نپرونید-فرامحتوا-محتوا

  752 بازدید

  تولید محتوای دیجیتالی #مگس نپرونید #فرامحتوا #انیمیشن محتوا www.faramohtava.com موشن گرافیک سبک پاپ آرت-فرامحتوا-محتوا- www.faramohtava.com محتوا-محتوای شبکه اجتماعی-تولید محتوا-محتوای وبلاگ - محتوای متن -محتوای عکس- محتوای گرافیکی -محتوای شبکه های اجتماعی- بازاریابی محتوا -بازاریابی درونگرا

 • استاپ موشن -فرامحتوا-محتوا-

  681 بازدید

  فروش محصول -موشن گرافیک سبک پاپ آرت-فرامحتوا-محتوا- www.faramohtava.com محتوا-محتوای شبکه اجتماعی-تولید محتوا-محتوای وبلاگ - محتوای متن -محتوای عکس- محتوای گرافیکی -محتوای شبکه های اجتماعی- بازاریابی محتوا -بازاریابی درونگرا