473 دنبال‌ کننده
92.8 هزار بازدید ویدیو
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

سوال خیلی از تازه واردان بورس و حتی کسانی که سال هاست در بورس فعالیت می کنند: کی و کجا بخرم؟ کی و کجا بفروشم؟

دیگر ویدیوها

33 بازدید 4 ماه پیش
72 بازدید 4 ماه پیش
17 بازدید 4 ماه پیش
86 بازدید 4 ماه پیش
32 بازدید 5 ماه پیش
73 بازدید 5 ماه پیش
26 بازدید 5 ماه پیش
44 بازدید 5 ماه پیش
73 بازدید 5 ماه پیش
10 بازدید 5 ماه پیش
45 بازدید 6 ماه پیش
20 بازدید 6 ماه پیش
47 بازدید 6 ماه پیش
41 بازدید 6 ماه پیش
81 بازدید 6 ماه پیش
39 بازدید 6 ماه پیش
49 بازدید 6 ماه پیش
17 بازدید 6 ماه پیش
31 بازدید 6 ماه پیش
52 بازدید 6 ماه پیش
62 بازدید 6 ماه پیش
53 بازدید 7 ماه پیش
39 بازدید 7 ماه پیش
102 بازدید 7 ماه پیش
194 بازدید 7 ماه پیش
95 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر