72 دنبال‌ کننده
94.6 هزار بازدید ویدیو

کنکور

15 بازدید ۳ هفته پیش

برای خرید محصولات کنکور فرآیندپاسخ با شماره 02147626200 و یا سایت www.Farayand-pasokh.com تماس حاصل بفرمایید. استاد دربندی مبتکر روش فرآیندپاسخ در ریاضیات و فیزیک کنکور

دیگر ویدیوها

کنکور

15 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

15 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

6 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

17 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی کنکور

17 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک کنکور

19 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی کنکور

12 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک کنکور

14 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

10 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

12 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

13 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

15 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

12 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

17 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

14 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

10 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

10 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک کنکور

28 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

12 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

17 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

37 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

26 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

26 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

20 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

21 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

14 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک کنکور

18 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

10 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

11 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

5 بازدید ۳ هفته پیش

فیزیک

16 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی کنکور

28 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی کنکو

23 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

30 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

37 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

33 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

40 بازدید ۳ هفته پیش

ریاضی

42 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

40 بازدید ۳ هفته پیش

کنکور

35 بازدید ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر