542 بازدید 1 سال پیش

روضه حجت الاسلام عالی بعدِ زهرا تو شدی مادرِ ما نوکرها سایه ات کم نشود از سَرِ ما نوکرها.. تو نظر کن به دلِ مضطرِ ما نوکرها وقفِ عباسِ تو ، چشمِ تَرِ ما نوکرها.. وفات حضرت ام البنین (س) تسلیت باد

دیگر ویدیوها

542 بازدید 1 سال پیش
276 بازدید 1 سال پیش
169 بازدید 1 سال پیش
30 بازدید 1 سال پیش
507 بازدید 1 سال پیش
205 بازدید 1 سال پیش
634 بازدید 1 سال پیش
39 بازدید 1 سال پیش
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
567 بازدید 2 سال پیش
326 بازدید 2 سال پیش
124 بازدید 2 سال پیش
119 بازدید 2 سال پیش
62 بازدید 2 سال پیش
207 بازدید 2 سال پیش
55 بازدید 2 سال پیش
802 بازدید 2 سال پیش
86 بازدید 2 سال پیش
117 بازدید 2 سال پیش
85 بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
226 بازدید 2 سال پیش
87 بازدید 2 سال پیش
80 بازدید 2 سال پیش
158 بازدید 2 سال پیش