ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
4 دنبال‌ کننده
5.2 هزار بازدید ویدیو
258 بازدید 1 ماه پیش

فنام / آموزش انتخابات الکترونیک / قسمت هفتم / معرفی اقلام انتخاباتی

آموزش انتخابات

264 بازدید 1 ماه پیش

فنام / آموزش انتخابات الکترونیک / قسمت دوم / قبل از روز اخذ رای / فرمانداری شهرستان ساری

دیگر ویدیوها

1.5 هزار بازدید 1 ماه پیش