1 دنبال‌ کننده
6.4 هزار بازدید ویدیو

چاپ سه بعدی

297 بازدید 2 سال پیش

یکی از تکنولويی هایی که در چاپ سه بعدی قابل استفاده است تکنولوژی لیتوگرافی یا تبدیل عکس های دو بعدی به اشیاء سه بعدی مسطح هست . این تکنولويی به شما چیزی میده که با کمک ضخامت کار چاپ شده عکس مرد نظر رو وقتی از پشت بهش نور بتابه به شما نشون میده .

دیگر ویدیوها

5 بازدید 9 ماه پیش
297 بازدید 2 سال پیش
3.5 هزار بازدید 2 سال پیش
69 بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
34.5 هزار بازدید 4 سال پیش
16.6 هزار بازدید 4 سال پیش
4.3 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
3.9 هزار بازدید 4 سال پیش
36.1 هزار بازدید 4 سال پیش
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
2.2 هزار بازدید 3 سال پیش
2.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
688 بازدید 5 سال پیش
662 بازدید 5 سال پیش
935 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
3.6 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر