در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.9هزار
  بازدید

فرآیند بهبود پارسیان

شركت فرآیند بهبود پارسیان مشاوره و آموزش سیستمهای مدیریت ، قوانین فروش، بهره وری و کاهش بهای تمام شده، استانداردها، مالیاتی، برندسازی، مشاوره ستارت آپ سایر خدمات مرتبط با اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه در سازمان

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

شركت فرآیند بهبود پارسیان مشاوره و آموزش سیستمهای مدیریت ، قوانین فروش، بهره وری و کاهش بهای تمام شده، استانداردها، مالیاتی، برندسازی، مشاوره ستارت آپ سایر خدمات مرتبط با اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه در سازمان

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 8.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش اکسل ایجاد نمودار جالب باطری

  1,559 بازدید

  آموزش نرم افزار اکیل (excel) ، آموزش نحوه ساخت نمودار باتری (Battery)

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 12

  827 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 11

  336 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 10

  310 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 9

  294 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 8

  299 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 7

  260 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 6

  743 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 5

  501 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 4

  844 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 3

  438 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 2

  578 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - قسمت 1

  1,107 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM - مقدمه

  577 بازدید

  مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM، عبارت است از مجموعه گام هایی که در قالب یک راهبرد کسب وکار به منظور ایجاد، توسعه، نگهداری و بهینه سازی روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته می شود ...