در حال بارگذاری
 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 29
  بازدید

زیست برتر

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 1
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 29
  بازدید

همه ویدیو ها

 • رونویسی DNA

  10 بازدید

 • عمل ترجمه توسط ریبوزوم

  19 بازدید

  رمزخوانی یا ترجمه یک فرایند درون یاخته ای است که طی آن پروتئین ها ساخته می شوند زیرا هیچ معادل آمینو اسیدی ندارند. در فرایند رمزخوانی، چیدمان نوکلئوتیدها در آران ای ناقل به چیدمان اسیدهای آمینه در پروتئین برگردانده می شوند. در این فرایند، در واقع اسیدهای نوکلئیک که رمزهای یک ژن هستند در ریبوزم خوانده می شوند و از روی آن رمزها، پروتئین که از اسیدهای آمینه درست شده است، ساخته می شوند. این فرایند در درون یاخته و توسط رناتن ها صورت می گیرد.