در حال بارگذاری
 • 6
  دنبال کننده
 • 5
  دنبال شونده
 • 9.4هزار
  بازدید

وبگاه مردمی فردوس عاشورا

مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمحرم های شهرستان فردوس

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمحرم های شهرستان فردوس

 • 6
  دنبال کننده
 • 5
  دنبال شونده
 • 9.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • دسته عزاداری ابوالفضلی روزتاسوعا1397

  104 بازدید

  مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های شهرستان فردوس خراسان برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • محرم97حرکت نخل هابعدازمقتل خوانی بسمت هیئت های مذهبی

  65 بازدید

  مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های فردوس خراسان قبل ازانجام هرکاری به قسمت اطلاعیه هابرویدتامنظوروهدف ایجاداین وبگاه رامتوجه شوید.دوستانی که فیلم یاعکس ویامستندات ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانندازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com فایل خودراارسال تابنام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد. برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • حرکت 7نخل روزعاشورابعدازاقامه نمازظهرعاشورافردوس1397

  16 بازدید

  هرساله نمازظهرعاشورادرچهارراه شهربانی فردوس 7نخل به اصطلاح پایه می کنندتامردم برای اقامه نمازظهرعاشوراآماده وبعازآن حرکت بسمت مصلای نمازجمعه کرده تاگوش به مقتل خوانی دهندکه امسال(1397)حاج آقای فردوسی پور(فرزند)ذکرمصیبت ومقتل خوانی کردند.

 • جمع شدن نخل هادرچهارراه شهربانی فردوس1396

  139 بازدید

  همه هفت نخل های هیئات مذهبی فردوس پس از جمع شدن درچهارراه شهربانی برای برپایی نمازظهرعاشورای حسینی پایه می کنندوبه احترام سیدوسرورسالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)نمازظهرعاشورا راباشوروشعورحسینی هرچه باشکوهتربرگزار می نمایند.(واقعادیدنیه این سنت نخل گردانی) اطلاع بیشترازسایت فردوس عاشوراferdowsashoora.blog.ir

 • طبل زنی یکی ازدسته جات زنجیرزنی فردوس

  1,780 بازدید

  این فیلم درروزتاسوعای حسینی سال96درفردوس گرفته شده است.(اطلاع بیشترازسایت فردوس عاشوراferdowsashoora.blog.ir )

 • دسته زنجیرزنی هیئت طفلان مسلم روزتاسوعای فردوس

  392 بازدید

  درروزتاسوعای حسینی همه دسته جات زنجیرزنی به سمت گلزارشهرستان فردوس حرکت می کنندوبه عزاداری می پردازند.این تصاویردرسال1396گرفته شده است.(اطلاع بیشترازسایت فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir )

 • دورزدن نخل هیئت جوادالائمه(ع)درچهارراه شهربانی

  269 بازدید

  دورزدن نخل هیئت جوادالائمه(ع)درچهارراه شهربانی جهت استقراردرهیئت ودرپایان مراسم روزعاشورای حسینی انجام می شود.جهت اطلاع بیشتربه سایت مراجعه نمایید. ferdowsashoora.blog.ir

 • مستندروزعاشورای فردوس تولیدسال1395

  427 بازدید

  این مستندنخل گردانی روزعاشورای فردوس رانشان میدهدو ازفیلم های ارسالی به وبسایت فردوس عاشورادرسال های 94و95ازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com ارسال شده که ازهمکاری این دوستان تقدیرمی گردداین وبگاهferdowsashoora.blog.irکارگردآوری وتدوین راانجام داده است.(این ویدیوروی سایت فردوس عاشوراهم هست)

 • غوغای محرم شهرستان فردوس(سال1393)

  389 بازدید

  مستندغوغای محرم93پخش ازشبکه شمادر94/9/11 به نویسندگی و کارگردانی سید فاضل وزیری محبوب و تهیه کنندگی سنا قاسمی پور افشار مستندی جالب درباره برگزاری مراسم باشکوه روزعاشورای فردوس که چندین بارازتلویزیون پخش شده وتولیدسال1393می باشد. برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • حرکت نخل هابعدازمقتل خوانی عاشورای95فردوس

  265 بازدید

  بعدازخواندن مقتل درمصلای فردوس نخل هابرای بازگشت وخداحافظی ازیگدیگربه سمت هیئت هایشان براه می افتند.اطلاع بیشترمراجعه به ferdowsashoora.blog.ir

 • مداحی وسینه زنی بعدازپایه نخل ابوالفضلی فردوس95

  393 بازدید

  بعدازپایه کردن نخل به نوحه سرایی وسینه زنی می پردازندجهت اطلاع بیشتربه ferdowsashoora.blog.ir. مراجعه نمایید.

 • دورزدن پایانی نخل هیئت ابوالفضلی فردوس95

  502 بازدید

  دریایان نخل گردانی روزعاشورانخل هادرداخل هیئت خودچنددوربه حرکت خودادامه داده وپایه می کنندومداحی ونوحه سرایی می نمایند.بقیه فیلم هاازسایت فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir قابل مشاهده است.

 • روزعاشورای فردوس سال1395دریک نگاه(ویدئوعکس(1))

  176 بازدید

  تمام عکس های روزعاشورالحظه به لحظه وبه ترتیب بصورت فیلم درآمده است که درسایت فردوس عاشوراباعنوان ویدئوعکس قابل دانلوداست.ferdowsashoora.blog.ir دراین سایت ازفیلم هاوعکس های دیگرهم دیدن(داخل سایت باکیفیت تره) نمایید.

 • شب6محرم94قاسم بن الحسن(ع)

  206 بازدید

  سینه زنی شب6محرم94 توسط مداح اهل بیت سیدجوادوزیری مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های شهرستان فردوس خراسان برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • شب5محرم94حربن یزیدریاحی(2)ودم پایانی

  218 بازدید

  سینه زنی محرم94 مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های شهرستان فردوس خراسان برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • شب5محرم94حربن یزیدریاحی(1)

  265 بازدید

  مراسم شب پنجم محرم 94درهیئت حسینی سادات شهرستان فردوس وبگاه مردمی فردوس عاشورا مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های شهرستان فردوس خراسان برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • نخل گردانی لحظه پایانی داخل هیئت حسینی سادات

  435 بازدید

  نخل گردانی لحظه پایانی داخل هیئت حسینی سادات بصورت دویاسه مرتبه به دورخودمی چرخدکه فضای غمبارواشکباری رابوجودمی آورد. برگرفته ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا http://ferdowsashoora.blog.ir

 • حرکت نخل ها بعدازمراسم مقتل خوانی عاشورای 94 فردوس

  638 بازدید

  درشهرفردوس خیابان کمربندی سابق بعدازنوحه سرایی ومقتل خوانی نخل هابه سمت هیئات خودهمراه باخواندن چاوشی ،مداحی وبامشایعت مردم در مسیربرگشت به راه می افتند.برگرفته ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا http://ferdowsashoora.blog.ir

 • ورودبه 4راه شهربانی نخل سادات

  474 بازدید

  وبگاه مردمی فردوس عاشورا مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های شهرستان فردوس خراسان برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • آیین نخل گردانی درفردوس محرم93

  337 بازدید

  خلاصه ای ازآداب وسنن روزعاشورای حسینی درفردوس خراسان جنوبی برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • حرکت نخل هانزدیک مصلا روزعاشورا سه راه بهداری

  283 بازدید

  معمولاً وزن نخل زیاد است و جابه جا کردن آن نیاز به کمک ده ها نفر دارد. نخل را به عنوان نمادی از تابوت امامان معصوم می شناسند و ریشه سنتی کهن دارد.امادرموردقدمت هنوزسندموثقی دردسترس نیست وازافرادمسن وبزرگان که سئوال میشودآنهاهمگی بیادمی آورندکه ساختمانهاوآدم های هیئت هاعوض شدندونخل گردانی انجام می شده است حتی احتمال می روداززمان دوران صفویه درمحلات برخی شهرها وروستاهانخل گردانی می شده است.

 • لحظه پایانی ودورزدن نخل سادات داخل صحن هیئت

  351 بازدید

  دوستانی که فیلم یاعکس ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانندازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com فایل خودراارسال تابانام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد. برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • خداحافظی نخل هاازیگدیگردرسه راه بیمارستان

  453 بازدید

  وبگاه مردمی فردوس عاشورا مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های شهرستان فردوس خراسان برگرفته شده ازوبگاه مردمی فردوس عاشورا ferdowsashoora.blog.ir

 • حرکت نخل ها بعدازمقتل خوانی روزعاشورا بسوی هیئات مذهبی

  286 بازدید

  نخل گردانی از جمله آئین های ویژه ایام عاشوراست که در بسیاری از نقاط کشور برپا می شود و در بعضی نقاط هم تفاوت هایی میان شیوه برگزاری این آئین با نقاط دیگر وجود دارد. نخل گردانی و مشعل گردانی از آئین های سنتی خاص منطقه خراسان بویژه فردوس با7نخل است که به شکل مخصوصی اجرا می شود. بطورکامل می توانیدازوبگاهferdowsashoora.blog.irعکس وفیلم هاروببینید.