522 بازدید 1 سال پیش

آموزش نحوه کار با ربات تلگرامی فیلترچی ؛ دریافت سهم های قرار گرفته در فیلترهای شناسایی سهم های مستعد رشد با توجه به اصول تابلوخوانی در تلگرام آدرس ربات در تلگرام: http://www.telegram.me/filterchi_robot